Zemní práce

Provádíme zemní práce, výkopové práce a terénní práce od přípravy zahradního bazénu po vybudování obchvatu města.

 • Výkopy základů rodinných domů
 • Zajištění základové desky včetně betonáže
 • Terénní úpravy zahrad
 • Zemní práce pro oplocení pozemků včetně plotů
 • Výkopy přípojek – vodovod, kanalizace, plynové potrubí, kabeláže
 • Příprava bazénů, jezírek, čističek
 • Zhotovení příjezdových cest včetně pokládky zámkové dlažby
 • Čištění a odbahnění vodních toků včetně rybníků
 • Zpevňování břehů a vodních toků
 • Výstavba silnic, příjezdových komunikací
 • Izolace a drenáže
 • Havarijní opravy
 • Demoliční práce – včetně zajištění odvozu materiálu a následná likvidace

Ceník a seznam strojů

Zemní práce HB, Zdeněk Čihák

 

Telefon:
+420 608 353 588

Sídlo: